Arapska I Islamska Metafizika

Sadržaj:

Arapska I Islamska Metafizika
Arapska I Islamska Metafizika

Video: Arapska I Islamska Metafizika

Video: Arapska I Islamska Metafizika
Video: Živjeti islam: Srbija - Srbi islamske vjere 2023, Prosinac
Anonim

Ulazna navigacija

 • Sadržaj unosa
 • Bibliografija
 • Akademske alate
 • Prijatelji PDF pregled
 • Podaci o autoru i citiranju
 • Povratak na vrh

Arapska i islamska metafizika

Prvo objavljeno u srpnju 5, 2012

Među filozofskim disciplinama koje su Grcima prenosile na arapski i islamski svijet, metafizika je bila od najveće važnosti, jer očita njena ključna uloga u cjelokupnoj povijesti prenošenja grčke misli na arapski jezik. Počeci arapske filozofije podudaraju se s proizvodnjom prvog opsežnog prijevoda Aristotelove Metafizike u krugu prevoditelja povezanih s utemeljiteljem arapske filozofije, al-Kindījem. Takozvana "rana" ili "klasična" faza falsafe završava se najvećim komentarom metafizike dostupne u zapadnoj filozofiji, Ibn Rushdom (Averroes). Sljedeće „zlatno“doba arapske misli i dalje se primarno bavi metafizikom, okrećući se od pokušaja tumačenja Aristotelovih sitnica »s kanonskim tekstom prema procesu asimilacije modela metafizičke znanosti koju je prvo iznio al-Fārābī, a zatim primijenio Ibn Sīnā (Avicenna). Taj dojam središnje vrijednosti potvrđuje velik broj i velika raznolikost djela koja se odnose na metafiziku napisana arapskim prijevodima osnovnih grčkih tekstova, različite vrste komentara na prevedeni materijal, originalna djela različitih stupnjeva sveobuhvatnosti i doktrinarne dubine itd.. - koji svi daju jasan dokaz intelektualne živosti i produktivne energije ovog filozofskog područja. Takvo intenzivno promišljanje metafizike dovodi do onoga što predstavlja specifični arapski doprinos povijesti ove discipline, naime progresivnog osmišljavanja novog standarda metafizike,u kojem ova disciplina poprima oblik sveobuhvatne i artikulirane sinteze grčke baštine, prolazi proces epistemološkog rafiniranja - u smislu definicije dosega, koherencije strukture, rigoroznosti argumenata i sl. - i uzdiže se u ulozi kamena filozofije. Ovaj postupak stvara pravi „drugi početak“metafizike u povijesti filozofije, čiji je model na kraju prevladao u filozofskim krugovima, usprkos povremenim kritikama motiviranim anakronom željom da se grčka ostavština brani u njezinu nekontaminiranom obliku. Nefilozofski oblici saznanja - prije svega otkriven teologija - također su se morali suočiti s izazovom metafizike. Snažan i dugotrajan utjecaj ove metafizičke paradigme u nearapskim i nemuslimanskim kulturnim područjima,poput latinsko-kršćanske i hebrejsko-židovske svjedoči o svojoj velikoj doktrinarnoj i epistemološkoj privlačnosti.

 • 1. Temeljni tekstovi, pristupi, pitanja
 • 2. Prijevodi metafizike na arapski jezik
 • 3. Al-Kindī i njegova škola
 • 4. Ṯābit ibn Qurra
 • 5. Al-Fārābī
 • 6. Bagdadski aristotelijani
 • 7. Ibn Sīnā (Avicenna)
 • 8. Razdoblje poslije avicena
 • 9. Zaključak
 • Bibliografija

  • Tekstovi i prijevodi
  • Studije
 • Akademske alate
 • Ostali internetski resursi
 • Povezani unosi

1. Temeljni tekstovi, pristupi, pitanja

Gornja razmatranja pokazuju da se sudbina metafizike kao grane filozofije u arapskom govornom svijetu i u muslimanskim društvima uglavnom podudara s prijemom, prijenosom i transformacijom Aristotelove Metafizike. Anti-aristotelske tendencije rane faze arapske filozofije, obilježene prihvaćanjem odlučno platonskog stava u metafizici i posljedičnim odbacivanjem Aristotelovog učenja, očito u stavovima Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyāʼ al-Rāzī (d. Ca. 925), ostao je lokalni i kratkotrajni fenomen. U glavnoj arapskoj filozofiji Metafizika je stoljećima predstavljala središnje mjesto odgovarajuće discipline. Aristotelovo djelo je jedino grčko djelo koje se spominje u vezi s metafizikom u arapskim klasifikacijama znanosti. Nijedno drugo grčko metafizičko djelo nije prevedeno i komentirano na isti kontinuirani, rašireni i višeformni način niti je citirano tako često i opsežno u izvornim traktatima. Ostala vozila grčke metafizičke misli, poput Theologia Aristotelis, čiji je izbjegli cilj bio učiniti Aristotelovo djelo kompatibilnim s islamskim kreacionizmom pomoću neoplatonske doktrine emanacije, naglasiti od početka primat metafizike kao temeljnog teksta metafizike i fiktivno prikazuju Aristotela kao autora adaptacije plotovskog materijala pomoću kojeg se ostvaruje željeni završetak Metafizike. Ako je metafizika - kao i čitav Aristotelov korpus - podlegla postupnom pomračenju u post-avienskoj arapskoj filozofiji, to nije bilo zbog pada njezinog prestiža,ali na uspjeh Avicena uvrštavanja teksta i nauke o Aristotelovu djelu u svojoj novoj enciklopediji filozofskih znanosti Iscjeljenje (Al-Shifā ') gdje se stalno ističe oslanjajući se na učenje "Prvog Učitelja" (Aristotel) i njegovih učenika.

Shematski, arapski autori usvojili su tri glavna načina približavanja teksta Aristotelove Metafizike, što odgovara trima različitim književnim žanrovima. Prvi pristup, koji se može nazvati „taksonomskim“, nalazi se u klasifikacijskim esejima čiji je cilj prikazati sadržaj Metafizike i pojasniti njegovo mjesto u Aristotelovom korpusu, te navesti položaj discipline metafizike u sustavu znanja. "Eksegetički" pristup predstavljen je komentarima koji imaju za cilj objasniti, s različitim stupnjevima doslovnosti i sveobuhvatnosti, sadržaj Metafizike. Konačno je tendencija ka prilagodbi vidljiva u metafizičkim traktatima koji preformuliraju doktrinu Aristotelovog djela i zamišljeni su kao izvorne obrade, bez obzira na količinu ovisnosti o njihovom grčkom modelu. Svi glavni autori koji su smatrali metafiziku pristupili su Aristotelovoj Metafizici, u različitim dimenzijama i stupnjevima, iz tih različitih perspektiva.

S doktrinarnog stajališta arapski su tumači Metafizike raspravljali o tri osnovna teorijska pitanja. Prije svega, oni su se osvrnuli na znanstvenu konfiguraciju discipline koju je Aristotel predstavio u svom radu, s posebnim naglaskom na temeljne aspekte poput njegova predmeta (naime na pitanje je li metafizika filozofska teologija ili je ontologija ili oboje), struktura, metoda i položaj u sustavu znanja. Ovo razmatranje epizetskog statusa metafizike uzelo je u obzir prošireni Aristotelov korpus, koji je u teorijsku filozofiju uključio matematiku koja se temelji na Euklidu i Ptolomeju (budući da sam Aristotel nije napisao niti jedan traktat o matematici),te je metafiziku nadopunio pseudo-aristotelovskim neoplatonijskim metafizičkim djelima (Plotinjska teologija Aristotelis i Proclean Liber de causis). Druga je briga istraživanje specifičnih doktrina koje se odnose na različita pitanja Metafizike. Istaknute teme u proučavanju postojanja qua bića ili ontologije su različiti aspekti teorije suštine, poput rasvjetljavanja njegova odnosa s oblikom i supstancom, rasprava o epistemološkom i ontološkom statusu univerzaliteta, itd. U kozmologiji je važna rasprava o vječnosti nasuprot nastanku svijeta i načinu proizvodnje svemira po Prvom načelu, bilo putem emanacije iz vlastite suštine, bilo stvaranja ex nihilo. U filozofskoj teologiji, konačno,osobine koje Aristotel pripisuje božanskom Nepokretan Pokretaču, posebno s obzirom na njegovo jedinstvo, nužnost i intelektualnu prirodu, daju polazišta za dalekosežni razvoj. Treća briga je rasprava o odnosu filozofske teologije sadržane u Aristotelovoj Metafizici s islamom, naime procjena stupnja kompatibilnosti između racionalnog poimanja božanstva koje je prenijela grčka filozofija, s jedne strane, i slike Božje s druge strane preneseno islamskim proročkim otkrivenjem. Pretpostavka jedinstva istine, uobičajena među arapskim filozofima, omogućava metafizičkom dijelu filozofije pružanje racionalnog i koherentnog prikaza iste božanske cjeline objavljene otkrivenjem, stavljajući je u konkurenciju islamskoj teologiji. Rezultati ove tri doktrinarne brige međusobno su povezani jer određeni pogled na metafiziku kao znanost i određeno stajalište o određenim doktrinarnim točkama, može poboljšati ili smanjiti srodnost metafizike s islamskom religijom i mogućnost njene integracije u muslimansku kulturu. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru.budući da određeni pogled na metafiziku kao znanost i određeno stajalište o određenim doktrinarnim točkama, može poboljšati ili smanjiti srodnost metafizike s islamskom religijom i mogućnost njezine integracije u muslimansku kulturu. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru.budući da određeni pogled na metafiziku kao znanost i određeno stajalište o određenim doktrinarnim točkama, može poboljšati ili smanjiti srodnost metafizike s islamskom religijom i mogućnost njezine integracije u muslimansku kulturu. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru.može poboljšati ili smanjiti srodnost metafizike s islamskom religijom i mogućnost njezine integracije u muslimansku kulturu. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru.može poboljšati ili smanjiti srodnost metafizike s islamskom religijom i mogućnost njezine integracije u muslimansku kulturu. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru. Koncepcija metafizike koja ograničava domet ove znanosti na filozofsku teologiju i minimizira važnost opće doktrine o biću posebno je prikladna za podcrtavanje njegove kompatibilnosti s islamom. Suprotno tome, prikaz metafizike u kojem ontološka dimenzija, pored teološke, ima istaknutu ulogu i u kojem su svojstva Prvog načela neskladna, a ne u skladu s islamskim božanskim atributima, ide u suprotnom smjeru.

Ovdje se uzimaju različiti tekstualni pristupi i teorijska rješenja gore spomenutih problema kao smjernice za artikulaciju povijesti arapske recepcije metafizike. Na temelju toga se može otprilike razlikovati sedam glavnih kronoloških razdoblja. Prvih pet faza kulminira u šestoj, tj. U Aviceni, koja se pojavljuje u sadašnjoj fazi istraživanja, kao prekretnica povijesti arapske metafizike.

2. Prijevodi metafizike na arapski jezik

Prevoditeljska djelatnost u vezi s Metafizikom neprekidno se odvijala tri stoljeća (deveto do jedanaesto), s proizvodnjom nekoliko arapskih verzija Aristotelovog teksta, od kojih bi neke mogle ovisiti o sirijskim posrednicima, i uključivanju brojnih različitih prevoditelja, koji pripadaju glavnim školama arapske filozofije. Ovi prijevodi prikazuju različite stupnjeve inkluzivnosti (od integralnih verzija Aristotelovog djela do prijevoda njegovih pojedinih knjiga) i doslovnosti (od strogih postupaka riječi za riječ do stilova sličnijih parafraziranju). Kumulativno, arapski prijevodi Metafizike dokazuju namjeru da cijeli tekst Aristotelovog djela postane dostupan arapskim čitateljima,proširujući prevoditeljsku djelatnost s najvećeg dijela djela na više perifernih knjiga, poput Alpha Meizon (I) i Nu (XIV). Jednako je jasno nastojanje pružanja arapske verzije koja je sve vjernija grčkom izvorniku i odgovornija na filozofsku jasnoću, a poseban fokus na višekratno prevedenu knjigu Lambda (XII). Značajno je i uključivanje u prevodilačku djelatnost glavnih dostupnih grčkih komentara na metafiziku, točnije onih Aleksandra Afrodisije i Temistija (manje je izvjestan slučaj Sirianovog komentara), čija su objašnjenja knjige Lambda (i, u slučaju od Syrianusa, Beta (III) su prevedene zajedno s pripadajućim knjigama Aristotelovog djela. Budući da su i druga grčka djela usko povezana s Aristotelom 's Metafizika je prevedena na Terafrast o Prvim načelima nalik arapskom, metafizički odjeljak Nikole Damaskovog o filozofiji Aristotela, o Aleksandru Afrodisijevom o načelima svemira, De aeternitate mundi contra Aristotelem i drugim kozmološkim spisima Filopona cjelokupna grčka egzegetička tradicija metafizike, od Aristotelovih prvih učenika (Teofrast) do njegovih posljednjih tumača / reformatora (Filoponus), bila je dostupna učenjacima koji govore arapskim jezikom. De Aeternitate mundi contra Aristotelem i ostali kosmološki spisi Filopona - čitava grčka egzegetička tradicija metafizike, od Aristotelovih prvih učenika (Teophrastus) do njegovih posljednjih tumača / reformatora (Filoponus), bila je dostupna učenjacima koji govore arapskim jezikom. De Aeternitate mundi contra Aristotelem i ostali kosmološki spisi Filopona - čitava grčka egzegetička tradicija metafizike, od Aristotelovih prvih učenika (Teophrastus) do njegovih posljednjih tumača / reformatora (Filoponus), bila je dostupna učenjacima koji govore arapskim jezikom.

Zbog svog dugog trajanja, visokog ranga znanstvenika koje je angažirao i širine njegovog opsega ovo područje cjelokupnog prevoditeljskog pokreta s grčkog na arapski ne može se svesti na puku preliminarnu fazu arapskog recepcije metafizike, ali radije pruža primjerak glavnih trendova koji su obilježili prva stoljeća njegove povijesti.

3. Al-Kindī i njegova škola

Al-Kindī (umro nakon 870.) bavio se iskonskim taksonomskim pristupom Aristotelovom korpusu, na temelju brojnih neidentificiranih grčkih izvora neoplatonskog uspona (Traktat o količini Aristotelovih knjiga i onome što je potrebno za postizanje filozofije, Risāla fī kammiyyat kutub Arisṭāṭālīs wa-mā yuḥtaǧu ilayhi fī taḥṣīl al-falsafa). U ovom traktatu on izražava ambivalentni pogled na mjesto metafizike u korpusu, predstavljajući Aristotelovo djelo kao vrhunac četverostruke podjele filozofije na matematiku, logiku, fiziku i metafiziku, ali i kao preliminarnu znanje etike. Opis sadržaja Metafizike ograničen je na dio ovog rada koji se bavi filozofskom teologijom (proučavanjem nematerijalnih stvari),i sadrži izričite reference na islamske principe kao što su Božje jedinstvo, božanska imena i providnost.

Zbog gubitka onoga što bi mogao biti specifičan komentar Metafizike (atestiran pod naslovom Inkluzivna filozofija, Falsafa dāḫila), egzegetičke tendencije al-Kindija mogu se samo nagađati. Njegova dosadašnja djela na temu metafizike ukazuju na usvajanje parafraze kao tehnike objašnjavanja i posebnu pozornost na knjigu Alpha Elatton (II., Prvu knjigu Metafizike u arapskoj tradiciji) koja je zamišljena kao uvod u teološke teme knjige Lambda.

Al-Kindījev glavni metafizički traktat (Knjiga o prvoj filozofiji, Kitāb fī l-falsafa al-ūlā, samo djelomično postoji) pokazuje monoteističke zabrinutosti (inzistiranje na temi Božjeg jedinstva, pri čemu se spominje model odnosa Boga i svijeta koji podsjeća neoplatonske metafizike Theologia Aristotelis i Liber de causis) i donošenja doktrine o stvaranju svemira u vremenu (izvedeno iz Filopona). Izričite enkomijastične reference na Aristotela koje su se događale na početku (s opsežnim parafrastičnim odlomcima Metafizike Alpha Elatton) i nagli prelazak na teme Knjige Lambda (iako se tretiraju u ne-aristotelskoj veni) potvrđuju da je jednostrani teološki pristup pristupu Metafizika je usmjerena na prikazivanje usklađenosti grčke metafizike s islamskom religijom. Tako,al-Kindī često prikazuje filozofiju općenito, a metafiziku posebno, kao disciplinu zamišljenu da daje potpunu artikulaciju i racionalno objašnjenje čudesnoj sažetosti proročke poruke (osim središnjeg dijela O količini Aristotelovih knjiga, vidi i poslanicu o Objašnjenju širenja Ekstremnog tijela i njegove pokornosti Bogu, Risāla fī l-Ibāna ʿan suǧūd al-ǧirm al-aqṣā wa-ṭāʿatihī li-llāhi). Risāla fī l-Ibāna ʿan suǧūd al-ǧirm al-aqṣā wa-ʿāʿatihī li-llāhi). Risāla fī l-Ibāna ʿan suǧūd al-ǧirm al-aqṣā wa-ʿāʿatihī li-llāhi).

Pogled metafizike kao suštinski nauke o božanskom biću, a ne o biću općenito, i intencija potcjenjivanja njegova srodnosti, nekada asimilirana s filozofskom teologijom, s islamom, bila je karakteristična i za Al-Kindijeve izravne učenike i za „školu “Autora nadahnutih njegovim učenjem ili ovisnih o istim izvorima. To je vidljivo i u klasifikacijama znanosti (Qusṭā ibn Lūqā d. 912; Ibn Farīġūn, 10. stoljeće, Rasāʼil od Iḫwān al-Ṣafāʼ, napisano oko 961. - 1986.; Miskawayh, d. 1030) i u neovisnim traktatima koji su povezani na metafiziku (vidjeti Abū Sulaymān al-Manṭiqī al-Siǧistānī, d. 985., i njegovu školu; Abū l-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf al-ʿĀmirī, um. 992).

4. Ṯābit ibn Qurra

Prema povijesnim izvorima, Ṯābit ibn Qurra (umro 901.) mogao je izmijeniti prijevod Tebcijeve parafraze Metafizike Lambda na arapski jezik. Još je važnije što je ovaj autor napisao prvi poznati postojeći arapski komentar na Metafiziku, još uvijek sjajan Ibn Taymiyya (um. 1328.) četiri stoljeća kasnije, prema metodi sažetog izlaganja (talḫīṣ), tj. Izolirajući najrelevantnije točke komentirani tekst. Ovaj komentar dijeli s al-Kindijevim djelima posebno poštovanje mjesta filozofske teologije unutar metafizike, budući da se usredotočuje na knjigu Lambda iz Aristotelove Metafizike. Kindian je također pokušaj prilagodbe islamskom monoteizmu, inzistiranjem na jedinstvu i voljnom djelovanju Boga, te prihvaćanjem porfirijske teme o harmoniji između Aristotelovog i Platonovog učenja. Za razliku od al-Kindīja, nasuprot tome, Ṯābitovo je odobravanje nauke o vječnosti svijeta, a ne njegovo stvaranje na vrijeme, protiv Filopona i minimalno oslanjanje na neoplatonske spise. Pozadina komentara je izrazito aristotelovska, s nekim mogućim utjecajem peripetetskih komentatora (ponajviše Themistius, koji se, međutim, nikad ne spominje); bez obzira na to, Ṯābit revidira neke krucijalne principe Aristotelove filozofske teologije, razumijevajući, primjerice, Prvi pokretač kao prvi uzrok ne samo kretanja svemira, već i njegovog postojanja. Pozadina komentara je izrazito aristotelovska, s nekim mogućim utjecajem peripetetskih komentatora (ponajviše Themistius, koji se, međutim, nikad ne spominje); bez obzira na to, Ṯābit revidira neke krucijalne principe Aristotelove filozofske teologije, razumijevajući, primjerice, Prvi pokretač kao prvi uzrok ne samo kretanja svemira, već i njegovog postojanja. Pozadina komentara je izrazito aristotelovska, s nekim mogućim utjecajem peripetetskih komentatora (ponajviše Themistius, koji se, međutim, nikad ne spominje); bez obzira na to, Ṯābit revidira neke krucijalne principe Aristotelove filozofske teologije, razumijevajući, primjerice, Prvi pokretač kao prvi uzrok ne samo kretanja svemira, već i njegovog postojanja.

5. Al-Fārābī

Pored tradicionalnijih pregleda djela Aristotela i mjesta metafizike među njima (Što se treba pretpostaviti učenju Aristotelove filozofije, Mā yanbaġī a yuqaddama qabla taʿallum falsafat Ariṣṭū; Aristotelova filozofija i njeni dijelovi, Falsafat Arisṭūǧāsāsāsā waā waā waā waā waā waā waā waā waā waā waā wa wa wa wa waǧ wa waǧǧ wa wa waǧǧ wa wa wa waǧ wa waǧǧ waǧǧǧǧǧ waǧǧǧ waǧǧǧ waǧǧǧ waǧǧǧ wa waǧǧ wa wa waǧǧǧǧǧ waǧǧǧ waǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧ wa waǧ waǧǧǧǧ waǧ falsafatihī), al-Fārābī (umro 950.) je također pružio taksonomske račune u kojima je Metafizika povezana sa sustavom filozofskih i islamskih znanosti, a ne s Aristotelovim korpusom spisa. U najvažnijem i najuticajnijem eseju ove vrste, Popis znanosti (Iḥṣāʼ al-ʿulūm), on prikazuje metafiziku kao disciplinu koja ima preciznu metodu (demonstraciju) i artikuliranu strukturu, u kojoj je cjelovita ontologija (proučavanje biti qua bića) u različitim aspektima prethodi, prvo,dio koji se bavi temeljem drugih znanosti i, drugo, filozofska teologija, koja se, između ostalog, odnosila na islamska pitanja kao što su Božja svojstva, božanska imena i djela. U svim tim klasifikacijskim traktatima položaj metafizike u odnosu na ostala djela Aristotela ili metafizike u odnosu na ostale filozofske discipline nije stabilan, već varira u skladu s određenom perspektivom koju al-Fārābī zauzima: značajno, u nekima je metafizika predstavljena kao vrhunac cjelokupnog sustava znanja, na primjer, u Filozofiji Aristotela. U svim tim klasifikacijskim traktatima položaj metafizike u odnosu na ostala djela Aristotela ili metafizike u odnosu na ostale filozofske discipline nije stabilan, već varira u skladu s određenom perspektivom koju al-Fārābī zauzima: značajno, u nekima je metafizika predstavljena kao vrhunac cjelokupnog sustava znanja, na primjer, u Filozofiji Aristotela. U svim tim klasifikacijskim traktatima položaj metafizike u odnosu na ostala djela Aristotela ili metafizike u odnosu na ostale filozofske discipline nije stabilan, već varira u skladu s određenom perspektivom koju al-Fārābī zauzima: značajno, u nekima od njih metafizika je prikazana kao vrhunac cjelokupnog sustava znanja, na primjer, u Filozofiji Aristotela.

Razmatranje cjelokupne Metafizike i pogled na metafiziku kao univerzalnu znanost glavni su elementi kratkog uvoda u Metafiziku koji je napisao al-Fārābī, slijedeći model Prolegomena grčke kasne antike i učenja Amonijevog sina od Hermeias i njegova Aristotelovska škola u Aleksandriji. Ovaj esej, O ciljevima mudraca [= Aristotel] u svakom traktatu knjige označenim sredstvima pisama [= Metafizika] (Maqāla… fī Aġrāḍ al-ḥakīm fī kull maqāla min al-kitāb al-mawsūm bi-l- ḥurūf), predstavlja prvu integralnu egzegezu metafizičke egzistencije na arapskom jeziku i otkriva ovisnost al-Fārābīja o epistemologiji novo prevedene Posteriorne Analitike. Fārābī”Korištenje stila egzegeze koji proizlazi iz peripetetske tradicije manifestacija je njegove pripadnosti kokavskoj školi bagdadskih aristotelijanaca. Glavna točka rada je da metafizika obuhvaća više filozofske teologije knjige Lambda i nije je svediva na nju. Slijedeći ovaj cilj, al-Fārābī prvo odbacuje pokušaje tumačenja Aristotelova djela po neoplatonijskim i monoteističkim crtama (pri tome on vjerojatno ima na umu al-Kindijevu teologizacijsku koncepciju metafizike), te zagovara vrstu objašnjenja slično onom grčkih komentatora (Aleksandar Afrodisije i Themistius). Zatim proizlazi iz univerzalne prirode metafizike, shvaćene kao znanost koja je kao svojstvo kva, indikacija o svom djelokrugu (ona uključuje dio filozofske teologije,naime, o doktrini prvih uzroka postojanja), kao i o njezinom jedinstvu kao univerzalnoj znanosti (ne može postojati više od jedne univerzalne znanosti), njezino ime (ako je općenitije od fizike to je i "poslije" fizike) i njegov ukupni sadržaj. Konačno, zaključuje kratkim opisom svake od knjiga poznatih Aristotelovih djela u kojima je sadržaj knjige Lambda sažeti bez religioznog značenja. Na ovaj način, al-Fārābī izvlači iz Aristotelovog djela koherentan i sveobuhvatan obris „idealne“znanosti metafizike; ovaj će projekt voditi sljedeće generacije arapskih metafizičara, posebno Avicena, da izgrade novu znanost metafizike prema farabijskim parametrima.kao i o njenoj jedinstvenosti kao univerzalnoj znanosti (ne može postojati više od jedne univerzalne znanosti), njenom imenu (jer je općenitiji od fizike to je i "poslije" fizike) i njezinu ukupnom sadržaju. Konačno, zaključuje kratkim opisom svake od knjiga poznatih Aristotelovih djela u kojima je sadržaj knjige Lambda sažeti bez religioznog značenja. Na ovaj način, al-Fārābī izvlači iz Aristotelovog djela koherentan i sveobuhvatan obris „idealne“znanosti metafizike; ovaj će projekt voditi sljedeće generacije arapskih metafizičara, posebno Avicena, da izgrade novu znanost metafizike prema farabijskim parametrima.kao i o njenoj jedinstvenosti kao univerzalnoj znanosti (ne može postojati više od jedne univerzalne znanosti), njenom imenu (jer je općenitiji od fizike to je i "nakon" fizike) i njezinom cjelokupnom sadržaju. Konačno, zaključuje kratkim opisom svake od knjiga poznatih Aristotelovih djela u kojima je sadržaj knjige Lambda sažeti bez religioznog značenja. Na ovaj način, al-Fārābī izvlači iz Aristotelovog djela koherentan i sveobuhvatan obris „idealne“znanosti metafizike; ovaj će projekt voditi sljedeće generacije arapskih metafizičara, posebno Avicena, da izgrade novu znanost metafizike prema farabijskim parametrima.zaključuje kratkim opisom svake poznate knjige Aristotelova djela u kojoj je sadržaj knjige Lambda sažeti bez religioznog prizvuka. Na ovaj način, al-Fārābī izvlači iz Aristotelovog djela koherentan i sveobuhvatan obris „idealne“znanosti metafizike; ovaj će projekt voditi sljedeće generacije arapskih metafizičara, posebno Avicena, da izgrade novu znanost metafizike prema farabijskim parametrima.zaključuje kratkim opisom svake poznate knjige Aristotelova djela u kojoj je sadržaj knjige Lambda sažeti bez religioznog prizvuka. Na ovaj način, al-Fārābī izvlači iz Aristotelovog djela koherentan i sveobuhvatan obris „idealne“znanosti metafizike; ovaj će projekt voditi sljedeće generacije arapskih metafizičara, posebno Avicena, da izgrade novu znanost metafizike prema farabijskim parametrima.posebno Avicenna, da izgradi novu znanost metafizike prema farabijanskim parametrima.posebno Avicenna, da izgradi novu znanost metafizike prema farabijanskim parametrima.

U glavnim radovima al-Fārābī o političkoj filozofiji, filozofska teologija je jedini dio metafizike koji djeluje preliminarno - zajedno s ljudskom noetikom, čovjekovom sudbinom u zagrobnom životu i proročanstvom - na račun organizacije idealne države (Načela mišljenja stanovnika Stanova grada, Mabādiʼ Ārāʼ Ahl al-Madīna al-Fā Fila). Druga njegova djela, s druge strane, bave se specifično ontološkim temama. Među njima, Knjiga Pisma (Kitāb al-Ḥurūf, što nije, ispravno rečeno, komentar metafizike, usprkos naslovu odjeka jednog od arapskih imena Aristotelovog djela), slijedi obrazac analogan onome iz delte knjige (V) metafizike; traktat O jednom i jedinstvu (Fī l-wāḥid wa-l-waḥda) tematski je povezan s knjigom Iota (X);odbacivanje Filoponove kritike Aristotela preispitivanje je teze o vječnosti svijeta. Raštrkane reference na Metafiziku, s obzirom na različite teme, također se pojavljuju u čuvenoj Knjizi o sporazumu mišljenja dvaju mudraca, božanskog Platona i Aristotela (Kitāb al-Ǧamʿ bayna raʼyay al-ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa- Arisṭūṭālīs), koji nastavlja porfirsku temu o harmoniji između Aristotelovih i Platonovih stavova, koji su zauzeli al-Kindī i Ṯābit ibn Qurra, ali čini se tuđim Fārābīijevim koncepcijama povijesti filozofije. Iz ovog i drugih razloga, farabijsko autorstvo ove traktate, unatoč dokazima rukopisa, u posljednje vrijeme više puta je dovedeno u pitanje. Raštrkane reference na Metafiziku, s obzirom na različite teme, također se pojavljuju u čuvenoj Knjizi o sporazumu mišljenja dvaju mudraca, božanskog Platona i Aristotela (Kitāb al-Ǧamʿ bayna raʼyay al-ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa- Arisṭūṭālīs), koji nastavlja porfirsku temu o harmoniji između Aristotelovih i Platonovih stavova, koji su zauzeli al-Kindī i Ṯābit ibn Qurra, ali čini se tuđim Fārābīijevim koncepcijama povijesti filozofije. Iz ovog i drugih razloga, farabijsko autorstvo ove traktate, unatoč dokazima rukopisa, u posljednje vrijeme više puta je dovedeno u pitanje. Raštrkane reference na Metafiziku, s obzirom na različite teme, također se pojavljuju u čuvenoj Knjizi o sporazumu mišljenja dvaju mudraca, božanskog Platona i Aristotela (Kitāb al-Ǧamʿ bayna raʼyay al-ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa- Arisṭūṭālīs), koji nastavlja porfirsku temu o harmoniji između Aristotelovih i Platonovih stavova, koji su zauzeli al-Kindī i Ṯābit ibn Qurra, ali čini se tuđim Fārābīijevim koncepcijama povijesti filozofije. Iz ovog i drugih razloga, farabijsko autorstvo ove traktate, unatoč dokazima rukopisa, u posljednje vrijeme više puta je dovedeno u pitanje.božanski Platon i Aristotel (Kitāb al-Ǧamʿ bayna raʼyay al-ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa-Arisṭūṭālīs), koji nastavlja porfirsku temu harmonije između Aristotelovih i Platonovih stavova, koji su preuzeli al-Kindī i Ṯāb Qurra, ali izgleda strano Fārābījevoj koncepciji povijesti filozofije. Iz ovog i drugih razloga, farabijsko autorstvo ove traktate, unatoč dokazima rukopisa, u posljednje vrijeme više puta je dovedeno u pitanje.božanski Platon i Aristotel (Kitāb al-Ǧamʿ bayna raʼyay al-ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa-Arisṭūṭālīs), koji nastavlja porfirsku temu harmonije između Aristotelovih i Platonovih stavova, koji su preuzeli al-Kindī i Ṯāb Qurra, ali izgleda strano Fārābījevoj koncepciji povijesti filozofije. Iz ovog i drugih razloga, farabijsko autorstvo ove traktate, unatoč dokazima rukopisa, u posljednje vrijeme više puta je dovedeno u pitanje.unatoč rukopisnim dokazima, u posljednje je vrijeme više puta ispitivan u znanju.unatoč rukopisnim dokazima, u posljednje je vrijeme više puta ispitivan u znanju.

Stav da je metafizika univerzalna znanost postojanja qua bića i na taj način prekoračuje granice filozofske teologije uključivanjem iste kao jednog od njezinih dijelova, djeluje u al-Fārābīju kako bi se podcrtala nerazdvojivost metafizike na islamsku religiju: na razini sadržaja, metafizika se proteže tematskim spektrom širim od muslimanskog vjerovanja; na epiztematskim osnovama, demonstrativna metoda metafizike (i filozofije uopće) superiorna je ne samo retoričkim i poetskim karakterom proročkog diskursa, već i dijalektičkim postupcima islamske teologije (kalām). Ovo pomaže objasniti zašto se al-Fārābī ne upušta u filozofsko objašnjenje Kur’ana i zašto u političkim djelima tretira teme koje su važne za religiju sa strogo filozofskog stajališta,bez ustupaka religioznoj terminologiji ili teološkim motivima.

6. Bagdadski aristotelijani

Metafizika je imala neosporni značaj za školu kršćanskih aristotelijana koja je procvjetala u Bagdadu tijekom X – XI stoljeća, a koji su od aleksolskih učenjaka iz Aleksandrije preuzeli projekt pružanja sustavnog komentara Aristotelovih djela. Mnogi članovi ove škole, počevši od njezina osnivača, Abū Bišr Mattā ibn Yūnusa (umro 940.), do kasnijeg vođe, Abū Zakariyāʼ Yaḥyā Ibn ʿAdī (umro 974.), i do jednog od njegovih posljednjih predstavnika, ʿĪsā ibn Zurʿa (umro 1008) - presudno je doprinio prijevodu Metafizike na arapski jezik. Štoviše, neki od ovih autora zaslužni su za prijevod dijelova glavnih grčkih komentara metafizike na arapski jezik (Aleksandar Afrodisije i Temistij o knjizi Lambda, napisao Abū Bišr Mattā),ili su ih navodno poznavali s arapskim prijevodom daljnjih grčkih komentara na Aristotelovo djelo, kao i s traktatima metafizike nekih Aristotelovih neposrednih učenika (na primjer, Yaḥyā Ibn ʿAdī, za kojeg je rečeno da je upoznat s komentarom na knjigu Beta po Syrianusu i izvorni traktat o metafizici Teophrastus Eresus). Konačno, u školi su proizvedeni brojni doslovni komentari metafizike, slijedeći korake egzegetičkog stila Aleksandra Afrodizijskog. Kasniji izvori stoga nas obaviještavaju da je Abū Bišr Mattā komentirao knjige Alpha Elatton, Βeta (III) i Theta (VIII) Metafizike; citiran je i u Aviceninoj egzegezi knjige Lambda (XII). Yaḥyā Ibn ʿAdījev komentar knjige Alpha Elatton postoji. Abū l-Faraǧ ibn al-Ṭayyib's (um.1043) komentar Metafizike, sačuvan u fragmentima u hebrejskom prijevodu, poznat je po svojoj duljini i izuzetno detaljnom karakteru, egzegetičkom stilu koji je odlučno zamjerio Avicenna.

Doslovni stil egzegeze omogućio je Yaḥyā Ibn ʿAdīju da unese svoje vjerske probleme u svoj komentar Metafizike. Općenito govoreći, "platonske" teorije nekih njegovih traktata posvećenih ontološkim pitanjima, poput postulacije božanskih oblika unutar rasprave o načinu postojanja univerzalija, mogu se posmatrati kao platoniziranje rješenja aristotelovskih problema, a ne kao značenje pripadnosti nearistotelske filozofske tradicije.

7. Ibn Sīnā (Avicenna)

Nacrti metafizike različitih duljina mogu se naći u Avicennovim traktatima o klasifikacijama znanosti, kao i u anketama različitih grana filozofije isprepletenim u mnogim njegovim drugim djelima. Ove epistemološke skice potkrijepljene su njegovim zbirkama, književnim žanrom kojeg se može smatrati izumiteljem. U svim tim "enciklopedijama" filozofije koje su upućene različitoj publici i koje prikazuju različite formate, metodologije i stilove-metafizika čini, zajedno s logikom i prirodnom filozofijom, trajni i središnji dio filozofije. U onima napisanim na arapskom jeziku, nakon propaedeutičke obrade logike, slijed teorijskih disciplina dat je tradicionalnim linijama - kao što su prirodna filozofija, matematika i metafizika, ili jednostavno kao prirodna filozofija i metafizika,s matematikom često izostavljen. Suprotno tome, u perzijskom sumu, Filozofija za Alaha al-Dawla (Dānišnāmah-yi ʿAlāʼī), a možda i u nepotpuno postojećoj istočnjačkoj filozofiji (Al-Ḥikma al-mašriqiyya), redoslijed se preokreće i, kako sam Avicenna izbjegava, mnogo originalnije: metafizika čini početak, a ne kraj, teorijske filozofije. Ova dva suprotna rasporeda zapravo su kompatibilni i podvlače komplementarne aspekte primat metafizike unutar teorijske filozofije.a ne kraj teorijske filozofije. Ova dva suprotna rasporeda zapravo su kompatibilni i podvlače komplementarne aspekte primat metafizike unutar teorijske filozofije.a ne kraj teorijske filozofije. Ova dva suprotna rasporeda zapravo su kompatibilni i podvlače komplementarne aspekte primat metafizike unutar teorijske filozofije.

U Avicennovim doslovnim komentarima o filozofskom korpusu, od kojih je većina izgubljena, metafizika predstavlja odjeljak o kojem smo najbolje obaviješteni ili sam Avicena ili njegovi učenici (npr. Dostupni i valjani, Al-ḤāḤil wa-l-maḥṣūl) ili preživjelim dijelovima (npr. Knjiga pravedne presude, Kitāb al-Inṣāf). Sudeći prema postojećim fragmentima, čini se da su konciznost i selektivnost bili stilsko i metodološki obilježje Avicennove egzegeze Metafizike.

Avicennina izvorna adaptacija Metafizike najbolje se može shvatiti u metafizičkim odjeljcima njegovog sažetka filozofije koji Aristotelov rad pristupaju perspektivi koja kombinira taksonomiju, egzegezu i prilagodbu. Zbog svog formata kao zbirke različitih grana filozofije, ova djela daju metafizici specifičan položaj u sustavu filozofskih disciplina. Istodobno, oni pružaju objašnjenje Aristotelovog teksta uvrštavajući ga, prema modificiranoj formulaciji i rasporedu, u Avicennin vlastiti diskurs. Konačno, oni obogaćuju nauk metafizike teorijama koje su preuzete od drugih autora i djela unutar aristotelovske tradicije, ili iz plodova vlastitog uma Avicena.

Među Aviteninim zbirkama najopsežnija, najuticajnija i, po priznanju samog autora, najviše ovisna o aristotelovskim izvorima je Knjiga lijeka (Kitāb al-Šifāʼ). Metafizički odsjek Cure, Nauka o božanskim stvarima (Ilāhiyyāt), pokazuje dva radikalna aspekta Avicennove modifikacije Aristotelove metafizike. Avicenna mijenja, prije svega, "oblik", tj. Znanstveni profil Aristotelovog djela. U skladu s tim, izmijenio je i njegov "sadržaj", naime, dispoziciju i doktrinalnu namjeru pojedinih traktata djela. Promjene u "obliku" utječu na četiri glavna područja: predmet metafizike, njegovu strukturu, metodu i odnos s drugim znanostima. Sadržaj Metafizike, s druge strane,prepravlja se drugačijim rasporedom njegovih dijelova, integracijom Aristotelove misli s naknadnim metafizičkim nagađanjima, grčkim i arapskim, i uvođenjem nekih izvornih nauka.

U kontekstu prvog aspekta formalne revizije, Avicenna pokazuje da predmet metafizičke znanosti koherentno odgovara svim različitim načinima prema kojima Aristotel prikazuje ovu disciplinu u Metafizici. Dakle, metafizika je s jedne strane proučavanje prvih uzroka i Boga (usp. Metaph. Α, 1, 981b28–29; Α, 2, 982b9–10), jer su prvi uzroci i Bog njegov „cilj”. Ali to je, s druge strane, i istraživanje „postojećeg“(usp. Metaph. Γ, 1, 1003a20–26), budući da je „postojeća kva-egzistencija“njegova tema. Konačno, metafizika je proučavanje nematerijalnih i nepomičnih stvari (usp. Metaph. Ε, 1, 1026a13–23), budući da su i Prvi uzroci i Bog, s jedne strane, i „postojeća qua postoji“, s druge strane, su stvarnosti ove vrste. To usklađivanje Aristotela 'Različita stajališta poduzimaju s namjerom da se metafizika uskladi s epistemološkim kanonima Posteriorne Analitike, koji postavljaju tu temu kao temeljni element svake znanosti. Drugi su aspekti znanstvene reforme metafizike koju je uveo Avicenna posljedica su i primjene epistemoloških zahtjeva Posteriorne Analitike na ovu disciplinu. Na ovaj način Avicenna metafizikama daje artikuliranu i koherentnu strukturu, metodu koja je što apodiktičnija i poziciju eminentnosti u odnosu na sve ostale filozofske discipline. Drugi su aspekti znanstvene reforme metafizike koju je uveo Avicenna posljedica su i primjene epistemoloških zahtjeva Posteriorne Analitike na ovu disciplinu. Na ovaj način Avicenna metafizikama daje artikuliranu i koherentnu strukturu, metodu koja je što apodiktičnija i poziciju eminentnosti u odnosu na sve ostale filozofske discipline. Drugi su aspekti znanstvene reforme metafizike koju je uveo Avicenna posljedica su i primjene epistemoloških zahtjeva Posteriorne Analitike na ovu disciplinu. Na ovaj način Avicenna metafizikama daje artikuliranu i koherentnu strukturu, metodu koja je što apodiktičnija i poziciju eminentnosti u odnosu na sve ostale filozofske discipline.

U okviru metafizike Avicenna uvodi neke izvorne doktrine koje, zahvaljujući svom temeljnom i sveobuhvatnom karakteru, mogu povezati i objediniti mnoštvo tema i izvora Ilāhiyyāta. Najpoznatija među njima je razlika između suštine i postojanja u stvorenim bićima, što predstavlja pravi kamen temeljac Avicennove ontologije. Ova razlika u osnovi je mnogih tema Avicennove metafizike: ona opravdava, na primjer, razliku između primarnih pojmova „stvar“(tj. „Predmet koji ima suštinu“) i „postojeće“(tj. „Predmet koji postoji“) na početku djela; ona utemeljuje teoriju univerzalnosti (univerzalnost je svojstvo koje pripada suštini ne kao takvoj, ali kada ovo posljednje postoji u ljudskom umu,apstrahiran od stvari u kojima je izrađen); i vodi do temeljne karakterizacije Boga kao jedinog bića koje nema bit osim postojanja ili koje ima suštinu koja je potpuno identična postojanju.

Filozofska teologija Ilāhiyyāt uključuje niz tema od vjerske važnosti (postojanje Boga, Njegove osobine, providnost, teodiciranost, čovjekova sudbina u zagrobnom životu, proročanstvo itd.) Koje se obrađuju pomoću primjera, terminologije i biblijskih citata jasne islamske pogodnosti. To, zajedno s teološkim pogledima koji su raspravljani u cijelom djelu, ukazuje na Avicennovu namjeru da pokaže da su racionalne osnove islamske religije u skladu s filozofskim svjetonazorom izraženim u metafizici. Ista se namjera pojavljuje u specifičnim esejima koje je Avicenna posvetio filozofskoj interpretaciji nekih kur'anskih ajeta.

U Aviceni se svi dosadašnji trendovi arapske tradicije metafizike zbližavaju i nalaze svoju sintezu. To se posebno očituje u filozofskoj teologiji koja svoje sažetke metafizike neprekidno zaključuje u zbiru. U ovom dijelu Avicenna ponavlja vezu između Metafa. α, 2 i Λ, 6–10, što je tipično za Al-Kindijev selektivni način približavanja metafizikama, istovremeno uključuje postupke objašnjenja ad litteram i pitanja (koja su podsjećaju na egzegetičke Bagdadske Aristotelijane) metoda i raspravlja o nizu tema koji zrcali strukturu teološke filozofije političkih traktata al-Fārābī. Aristotelovska jezgra ovog odjeljka zatim se proširuje pomoću izvadaka uzetih od Aleksandra Afrodizijskog. "i Themistiusova djela o metafizici (aristotelovski komentatori koje spominje al-Fārābī, a na arapski ih prevode bagdadski Aristoteli), te iz pseudo-aristotelovskih, neoplatonskih djela koja su se uobičajeno pripisivala metafizikama u arapskoj filozofiji, tj., plotinska teologija Aristotelis i prokleta Liber de Causis, proizvedeni unutar kruga al-Kindīja. Kao rezultat toga, Avicennina metafizika usklađuje naglasak Al-Kindija na teološkoj komponenti Metafizike s al-Fārābījevim ukazivanjem na temeljnu ulogu ontologije; istim putem Avicenna pomiruje al-Fārābījevo gledište metafizike kao znanosti po uzoru na epistemologiju Posljednje analitike s projektom bagdadskih Aristotelijana s integralnim objašnjenjem Aristotelovog teksta. Na ovaj način,kongruencija metafizike s islamskom teologijom ne ostvaruje se na "kindski" način, tj. ograničavanjem opsega ove discipline na dio metafizike, već ovisi, u više "farabijanskoj" vezi, o cjelokupnom djelu Aristotela nakon što je njegova unutarnja struktura pravilno naglašena. Isto tako, zadatak usklađivanja metafizike s metodološkim standardima Posteriorne Analitike ostvaruje se istodobno s ciljem razjašnjenja tekstualnih nejasnoća i problema tumačenja Metafizike.zadatak usklađivanja metafizike s metodološkim standardima Posteriorne Analitike ostvaruje se istodobno s ciljem razjašnjenja tekstualnih nejasnoća i problema interpretacije Metafizike.zadatak usklađivanja metafizike s metodološkim standardima Posteriorne Analitike ostvaruje se istodobno s ciljem razjašnjenja tekstualnih nejasnoća i problema interpretacije Metafizike.

Pored cjelokupne obrade metafizike u sumama, Avicenna istražuje određena metafizička područja u specifičnim traktatima, poput knjige o podrijetlu i odredištu (Kitāb al-Mabdaʼ wa-l-maʿād). O raznim pitanjima koja se odnose na metafiziku obimno se raspravlja u djelima koja sadrže njegova razmišljanja o ključnim filozofskim temama, poput Bilješke (Taʿlīqāt), ili koja proizlaze iz nastavne aktivnosti i dijalektičkih praksi izvedenih unutar njegovog kruga, tj. Rasprave (Mubāḥaṯāt),

8. Razdoblje poslije avicena

Glavni stav Avicene u povijesti islamske filozofije pojavljuje se sa svim jasnoćama ako uzmemo u obzir da su ovdje razmatrana tri pristupa Aristotelove Metafizike (klasifikacija, komentar, adaptacija), kao i glavne misaone škole formativnog razdoblja (kindijska s jedne strane, i farabijansko-bagdadski, s druge), završio je ili počeo usahnuti s porastom Avicennove metafizike. Iako je tekst Aristotelove Metafizike nastavio kružiti arapskim jezikom i nakon jedanaestog stoljeća, metafizička djela Avicene postupno su zamjenjivala Metafiziku kao tekst koji će se kopirati, komentirati i procijeniti (bilo povoljno ili kritički) sve dok avicennizam nije zamijenio aristotelizam uključivanjem to. Doček Avicene 'Filozofija kasnijih arapskih misli višestruka je i tek treba detaljno istražiti. Međutim, mogu se navesti tri glavna stava prema Avicennovoj metafizici u post-avienskoj arapskoj filozofiji; odgovaraju odgovaraju cjelovitom prihvaćanju, kritičkoj reviziji i radikalnom odbacivanju Avicenana.

„Konzervativna“reakcija na Avicenninu metafiziku (i na Avicennovu filozofiju uopšte) bila je predstavljena naporima na vraćanju pre-aviksenskog statusa ove discipline. Taj se cilj slijedio na različite načine. Neki poput Šihābaddīna al-Suhrawardīja (umro 1191.) i tvorca arapske pseudoplatonike u dvanaestom stoljeću uzeli su Pitagorovu i Platonovu misao kao istinsku filozofiju, zamjenjujući tako aristotelsku tradiciju kojoj je Avicena pripadao. Drugi, poput Ibn Rušda / Averroesa (umro 1198.), čija tri komentara metafizike sadrže ponavljajuće kritike Avicene, preusmjerili su pozornost na samu Aristotelovu metafiziku s ciljem obnove izvornog značaja Aristotelovog utemeljiteljskog teksta protiv Avicennovih inovacija. I drugi, poput bAbd al-Laṭīf al-Baġdādī (umro 1231.),metafiziku je zamišljao kao puko suprotstavljanje kindijske i farabijske perspektive na metafiziku, gdje Aristotelova Metafizika pokreće nastavni plan radova koji uključuju Liber de causis i teologiju Aristotelis, kao u al-Kindīju, ali ima i ontološku dimenziju, kao u al -Fārābī, tako da se avienska sinteza svodi na njegove sastavne dijelove. Uz ove anahronističke pokušaje koji isplivavaju i na istoku i na zapadu muslimanskog svijeta, a filozofi su ih napredovali u strogom smislu, bilo je i napada napada filozofije općenito, i metafizike posebno, muslimanskih teologa, najpoznatiji po Abū Ḥāmid al-zazālī (umro 1111.) u Neusklađenosti filozofa (Tahāfut al-Falāsifa). Značajno je, međutim, da su svi kritičari Avicena,bez obzira jesu li filozofi ili teolozi, također su zaduženi za njegovu misao, a u njihovim očima Avicena metafizika predstavlja metafiziku bez ikakvog suda.

Suprotno tim kritičkim stavovima, odlučno pro-avičenski kamp predstavlja mreža učenjaka koja obuhvaća najmanje tri generacije članova škole i učenika koji su se izričito povezali s Avicennovim učenjem. Pored toga, na Aviceninova metafizička djela napisana su brojna izlaganja, komentari i superkomentiranja, od kojih su najpoznatija komentari Faḫr al-Dīn al-Rāzī (umro 1209) i Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (umro 1274) na Avicennovi Pokazi i podsjećanja (Al-Išārāt wa-l-tanbīhāt), i oni Ṣadrā al-Dīn (Mullā Ṣadrā) al-Šīrāzī (um. 1640) i Muḥammad Mahdī ibn Abī Ḏarr al-Narāqī (um. 1794) na Ilāhiyyātu izliječiti. Na isti način kopiranje i širenje rukopisa Avicennovih djela o metafizici nastavljeno je devet stoljeća,od petog do četrnaestog stoljeća islamske ere, dakle od nekoliko desetljeća nakon Avicene smrti do prije nekoliko desetljeća.

Treća linija utjecaja, ona koja u konačnici prevladava, je usvajanje Avicennove metafizike u teološkim djelima muslimanskih teologa ili mutakallimūn. Taj trend - koji možda započinje u kulturnom okruženju u kojem je nastao al-zazālī i u kojem se čini da je sudjelovao isti al-zazālī - predstavlja najzanimljiviju vrstu recepcije Avicennove misli, jer zahtijeva temeljitu reviziju Avicena izvornog stava kako bi ga prilagodili teološkom kontekstu. Zajedno s prethodna dva trenda, ova tendencija pokriva razdoblje neusporedivo duže od kronološkog raspona drugih autora i škole koji su gore razmatrani. Umjesto da predstavlja zaključak trenutačnog povijesnog računa,predvidljivo će činiti jezgro čitavog istraživanja arapske sudbine metafizike u budućim istraživanjima.

9. Zaključak

Studiji arapske metafizike može se pristupiti iz različitih međusobno povezanih perspektiva. S jedne strane, pojavljuje se skupina povijesnih pitanja, poput načina na koji je Metafizika prenesena na arapski jezik i integrirana u kulturu njenog novog okruženja, sinergija njezina prijenosa s arapskom recepcijom drugih temeljnih djela Aristotela (prije svega Posteriorna analitika, ali i Kategorije), te nastavak arapske filozofije glavnih grčkih paradigmi interpretacije aristotelovskog korpusa, poput atenske pozadine al-Kindijeve filozofije nasuprot aleksandrijskog nasljeđa Aristotelijana iz Bagdad, ili čistiji peripatetizam al-Fārābī-a nasuprot platonizirajućem aristotelizmu Yaḥyā Ibn ʿAdīja i njegovih sljedbenika. S druge strane,epistemološki odraz metafizike kao znanosti koju su preduzimali arapski filozofi, nastojeći pretvoriti Aristotelovu još nesavršenu disciplinu u punopravni i rigorozni znanstveni diskurs, otkriva teorijsko područje istraživanja koje stvara progresivno prebacivanje pozornosti iz Metafizike (s velikim slovom "M") do metafizike (malim slovom "m"). Izvan užeg opsega filozofije i njezine povijesti, zanimljivo je primijetiti kako uvođenje strane poganske discipline, poput metafizike, u monoteistički društveni kontekst, poput islamskog, određuje ili sukladnost ili antagonizam između filozofske teologije i otkrivene teologiju ili, drugim riječima, između kvintesencije falsafe, s jedne strane, i nagađanja o kalāmu, s druge strane. Proučavanje načina na koji se ovo sukob odvijao u islamskoj kulturi srednjeg vijeka može osvijetliti suvremenu raspravu o odnosu razuma i vjere i pridonijeti promicanju dijaloga među različitim kulturama.

Bibliografija

Tekstovi i prijevodi

Arapski prijevodi metafizike

 • Averroès, Tafsīr mā baʼd a-ṭabīʼat, Texte arabe inédit établi za M. Bouyges, Imprimerie Catholique, Bejrut 1938-1948.
 • Bauloye, L. i Averroes, Grand Commentaire (Tafsīr) de la Métaphysique. Livre Bêta, Vrin, Pariz 2002.
 • Martin, A., Averroès. Grand Commentaire de la Métaphysique d'Aristote, livre lām-lambda traduit de l'arabe et annoté, Les Belles Lettres, Pariz, 1984.
 • Genequand, C., Ibn Rushdova Metafizika. Prijevod s uvodom komentara Ibn Rushda na Aristotelovu metafiziku, Book Lam, Brill, Leiden 1984.
 • Aristotel, Maqāla al-Lām min Kitāb Mā baʿda al-ṭabīʿa li-Arisṭū, u Arisṭū ʿinda l-ʿArab, ed. 'A. Badawī, Maktabat al-nahḍa al-miṣriyya, Kairo 1947, str. 1–11.
 • Theophrastus, O prvim načelima (poznata kao njegova Metafizika), grčki tekst i srednjovjekovni arapski prijevod. Uredio i preveo uvod, komentare i pojmovnike, kao i srednjovjekovni latinski prijevod, te s ekskursom o Graeco-Arabic uredničkoj tehnici D. Gutas, Brill, Leiden-Boston, 2010.
 • Nikole od Damaska, Nikola Nikola Damascen o filozofiji Aristotela. Ulomci iz prvih pet knjiga prevedeni iz Sirijskog uvoda i komentara HJ Drossaarta Lulofs, Brill, Leiden 1965; Repr. 1969.
 • Freudenthal, J., Die durch Averroes erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles untersucht und übersetzt. Mit Beiträgen zur Erläuterung des arabischen Textes von S. Fränkel, Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1885.
 • Alexander of Aphrodisias, Alexander of Afrodisias on the Cosmos, C. Genequand, Brill, Leiden-Boston-Köln 2000.
 • Endress, G., „Aleksandar Arabus o prvom uzroku. Aristotelov prvi potez u arapskom traktatu pripisan Aleksandru Afrodijskom “, u Aristotele e Alessandro di Afrodisia nella tradizione araba. Atti del colloquio La ricezione araba ed ebraica della filosofia e della scienza greche, Padova, 14–15 maggio 1999, ed. C. D'Ancona, G. Serra, Il Poligrafo, Padova 2002, str. 19–74.
 • Themistius, Min šarḥ Ṯāmisṭyūs li-ḥarf al-lām, Šarḥ Ṯāmisṭyūs ʿalā maqālat al-lām (al-faṣl al-awwal wa-šaṭr min al-ṯānī), u Arisṭū ʿinda l-ʿArab, ed. 'A. Badawī, Maktabat al-nahḍa al-miṣriyya, Kairo 1947, str. 12–21, 329–333.
 • Thémistius, Paraphrase de la Métaphysique d'Aristote (livre Lambda), traduit de l'hébreu et de l'arabe, uvod, bilješke i indeksi R. Braguea, Vrin, Pariz 1999.
 • Mahdi, M., „Alfarabi protiv Filopona“, časopis za bliskoistočne studije, 26., 1967, str. 233-260.
 • Pseudo-Aristotel, Die sogennante Theologie des Aristoteles aus arabischen Handschriften zum ersten Mal herausgegeben, ed. F. Dieterici, Leipzig, JC Hinrichs'sche Buchhandlung, 1882; Repr. Georg Olms Verlag, Hildesheim 1969.
 • Pseudo-Aristotel, Uṯūlūǧiyā Arisṭāṭālīs, u Aflūṭīn ʿinda l-ʿarab, ed. 'A. Badawī, Maktaba al-nahḍa al-miṣriyya, Kairo 1955, str. 1–64.
 • Pseudo-Aristotel, Plotiniana Arabica, ad codicum fidem anglice vertit G. Lewis, u Plotini Operi. Tomus II: Enneades IV – V, ed. P. Henry, H.-R. Schwyzer, Desclée de Brouwer-L'Édition Universelle, Pariz-Bruxelles 1959.
 • Plotino, La discesa dell'anima nei corpi (Enn. IV 8 [6]). Plotiniana Arabica (Pseudo-Teologia di Aristotele, Capitoli 1 e 7; „Detti del sapiente greco“), kura di C. D'Ancona, Il Poligrafo, Padova 2003.
 • Pseudo-Aristotel, Al-Aflāṭūniyya al-muḥdaṯa ʿinda l-ʿArab, ed. 'A. Badawī, Wakālat al-Maṭbūʿāt, Kairo 1955, 1977, treće izdanje, str. 1–33.

Al-Kindī i njegova škola

 • Abū-Rīda, M. 'A. (ur.), 1950, Rasāʼil al-Kindī al-falsafiyya (vol. I), Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
 • Al-Kindī, Risāla fī kammiyyat kutub Arisṭāṭālīs wa-mā yuḥtaǧu ilayhi fī taḥṣīl al-falsafa, u Abū-Ridi 1950, str. 363–384. [Rasprava o količini Aristotelovih knjiga i onome što je potrebno za postizanje filozofije]
 • Guidi, M. i R. Walzer, Studi su al-Kindi I: Uno scritto introduttivo allo studio di Aristotele («Memorie della R. Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filosofiche», ser. VI, vol. VI, fasc. V), Roma 1940, str. 375–419.
 • Al-Kindī, Kitāb al-Kindī ilā l-Mu'taṣim bi-llāh fī l-falsafa al-ūlā, Abū-Rīda 1950, str. 97–162.
 • Ivry, AL, Al-Kindijeva metafizika. Prijevod traktata Ya'qūb al-Kindī „O prvoj filozofiji“(fī al-Falsafah al-ūlā), Državno sveučilište New York Press, Albany 1974.
 • Al-Kindī, Œuvres philosophique et scientifiques d'Al-Kindī. Svezak II. Métaphysique et Cosmologie, par R. Rashed et J. Jolivet, Brill, Leiden-Boston-Köln 1998, str. 1-117.
 • Al-Kindī, Fī l-Ibāna ʿan suǧūd al-ǧirm al-aqṣā wa-ʿāʿatihī li-llāhi, Abū-Rīda 1950, str. 244–261. [Poslanica o objašnjenju širenja ekstremnog tijela i njegove poslušnosti Bogu]
 • Ramon Guerrero, R. i E. Tornero Poveda, Obras filosoficas de al-Kindī, urednik Colloquio, Madrid, 1986.

Ṯābit ibn Qurra

Reisman, DC i A. Bertolacci, „Sažet Ibn Qurra-ov sažeti prikaz Aristotelove metafizike: tekst, prijevod i komentar“, u znanosti i filozofiji u Bagdadu 9. stoljeća. Ṯābit Ibn Qurra (826–901), ed. R. Rashed, M. Rashed, De Gruyter ("Scientia Graeco-Arabica" 4), Berlin-New York 2009, str. 715-776

Al-Fārābī i Bagdadski Aristotelijani

 • Dieterici, F. (ur.), 1890, Alfārābī's Philosophische Abhandlungen, Brill, Leiden. (tekstovi na arapskom)
 • Dieterici, F. (ur.), 1892, Alfārābī's Philosophische Abhandlungen, Brill, Leiden. (Njemački prijevod s napomenama s arapskog jezika u Dieterici 1890.)
 • Al-Fārābī, Mā yanbaġī a yuqaddama qabla taʿallum falsafat Ariṣṭū, Dieterici 1890, str. 49–55. [Što bi trebalo predpostaviti učenju Aristotelove filozofije]
 • Al-Fārābī, “Abhandlung des Abū Naṣr über die notwendigen Vorstudien der Philosophie”, Dieterici 1892, str. 82–91.
 • Al-Fārābī, Al-Fārābījeva filozofija Aristotela (Falsafat Arisṭūṭālīs), arapski tekst, uredio i uvod i bilješke M. Mahdi, Dār Majallat Shi'r, Beirut, 1961.
 • Al-Fārābī, Alfarabijeva filozofija Platona i Aristotela, prevedena je uvodom M. Mahdija, Slobodna štampa Glencoe, New York, 1962.
 • Al-Fārābī, Iḥṣāʼ al-ʿulūm, ed. 'U. Amīn, Librairie Anglo-Egyptienne, Kairo 1931, 1949 (drugo izdanje), 1968 (treće izdanje); Rist. Institut za povijest arapsko-islamske znanosti na Sveučilištu JW Goethe, Frankfurt a. Glavni 1999.
 • Al-Fārābī, Catálogo de las ciencias, ed. i prevode. A. González Palencia, Maestre, Madrid, 1932., 1953., 2 izdanje.
 • Al-Fārābī, Maqāla […] fī aġrāḍ al-ḥakīm fī kulli maqāla min al-Kitāb al-mawsūm bi-l-ḥurūf, Dieterici 1890, str. 34–38. [O ciljevima mudraca u svakoj prigodi knjige označene sredstvima pisama]
 • Al-Fārābī, “Die Abhandlung von den Tendenzen der aristotelischen Metaphysik von dem Zweiten Meister” u Dieterici 1892, str. 54–60.
 • Druart, Th.-A., "Le traité d'al-Fārābī sur les buts de la Métaphysique d'Aristote", Bilten filozofije Médiévale, 24. 1982., str. 38–43.
 • Ramón Guerrero, R., "Al-Fārābī y la" Metafísica »de Aristóteles", La Ciudad de Dios, 196, 1983., str. 211-240.
 • Al-Fārābī, Al-Farabi o savršenoj državi. Abū Naṣr al-Fārābī's Mabādiʼ Ārāʼ Ahl al-Madīna al-Fāḍila. Revidirani tekst s uvodom, prijevodom i komentarom R. Walzera, Clarendon Press, Oxford 1985.
 • Al-Fārābī, Knjiga pisma (Kitāb al-Ḥurūf). Komentar Aristotelove Metafizike, ur. M. Mahdi, Dar el-Mashreq, Bejrut, 1969.
 • Alfarabijevo jedno i jedinstvo. Arapski tekst Uredio uvod i bilješke M. Mahdi, Les Editions Toubkal, Casablanca 1989.
 • Abū Naṣr al-Fārābī, L'harmonie entre les elements de Platon et d'Aristote, texte arabe et traduction Fawzi Mitri Najjar, Dominique Mallet, Institut français de Damas, Damask 1999.
 • Al-Fārābī, L'armonia delle expressioni dei due sapienti, il divino Platone e Aristotele, ed. C. Martini Bonadeo, Edizioni Plus-Pisa University Press, Pisa, 2008.
 • Yaḥyā Ibn ʿAdī, Tafsīr li-l-maqāla al-ūlā min Kitāb Mā baʿd al-babīʿa li-Arisṭāṭālīs al-mawsūma bi-l-alif al-ṣuġrā, u Rasāʼil falsafiyya li-l-Kind Ibn Bāǧǧa wa-Ibn ʿAdī, ed. 'A. Badawi, Bengasi, 1973, repr. Bejrut, 1980., str. 168–203.

Ibn Sīnā (Avicenna)

 • Ibn Sīnā, Risāla fī Aqsām al-ʿulūm al-qaqliyya, u Tisʿ rasāʼil fī l-ḥikma wa-l-ṭabīʿiyyāt, ed. H. ʿAṣī, Dār Qābis, Damask 1986.
 • Michot, J., „Les science physiques et métaphysiques selon la Risālah fī aqsām al-ʿulūm d'Avicenne. Essai de traduction kritika “, Bulletin de Philosophie médiévale, 22. 1980., str. 62–73.
 • Ibn Sīnā, Dānišnāmah-yi ʿAlāʼī, ed. M. Muʿīn, M. Meškāt, Teheran, Dānišgāh-yi Tihrān 1331Š / 1953.
 • Avicenne, Le Livre de Science, traduit par M. Achena, H. Massé, Les Belles Lettres, Pariz 1955–588; Les Belles Lettres / Unesco 1986., drugo izdanje.
 • Morewedge, P., Metaphysica 'Avicenna. Kritični prijevod-komentar i analiza temeljnih argumenata u Aviceninovoj 'Metaphysici' u 'Knjizi o znanstvenom znanju', Routledge i Kegan Paul, London, 1973.
 • Ibn Sīnā, Manṭiq al-Mašriqiyyīn, ed. M. al-Ḫaṭīb, ʿA. al-Qatlā, Al-Maktaba al-Salafiyya, Kairo 1328/1910, str. 8, 9–10).
 • Ibn Sīnā, Šarḥ Ḥarf al-Lām li-Ibn Sīnā, u Arisṭū ʿinda l-ʿArab, ed. 'A. Badawī, Maktabat al-nahḍa al-miṣriyya, Kairo 1947, str. 22-33.
 • Ibn Sīnā, Al-Šifāʼ, al-Ilāhiyyāt (1), ed. Ǧ. Š. Qanawatī, S. Zāyid, al-Hayʼa al-māmma li-šuʼūn al-maṭābiʿ al-amīriyya, Kairo 1960; Al-Šifāʼ, al-Ilāhiyyāt (2), ed. MY Mūsā, S. Dunyā, S. Zāyid, al-Hayʼa al-ʿāmma li-šuʼūn al-maṭābiʿ al-amīriyya, Kairo 1960.
 • Ibn Sīnā, Die Metaphysik Avicennas enthaltend die Metaphysik, Theologie, Kosmologie und Ethik, übersetzt und erläutert von M. Horten, Leipzig 1907; Repr. Minerva, Frankfurt na Majni 1960.
 • Avicenne, La Métaphysique du Shifāʼ. Livres I à V. Tradukcija, uvod, bilješke i komentari GC Anawati, Vrin, Pariz 1978; Avicenne, La Métaphysique du Shifāʼ. Livres de VI u X. Tradukcija, bilješke i komentari GC Anawati, Vrin, Pariz, 1985.
 • Avicenna (Ibn Sīnā), Metafisica. La Scienza delle cose božanski (al-Ilāhiyyāt) dal Libro della Guarigione (Kitāb al-Šifāʼ), kura di O. Lizzini e P. Porro, Bompiani, Milano 2002.
 • Avicenna, Metafizika iscjeljenja. Paralelni engleski-arapski tekst preveo, uveo i napomenuo: ME Marmura, Brigham Young University Press, Provo (Utah) 2005.
 • Avicenna (Ibn Sīnā), Libro della Guarigione, Le Cose Divine di Avicenna (Ibn Sīnā), kura di A. Bertolacci, UTET, Torino 2007.
 • Ibn Sīnā, Al-Mabda 'wa al-Maʼād (Početak i kraj) Ibn i Sīnā, ed. A. Nūrānī, Institut za islamske studije, Sveučilište McGill, u suradnji sa Sveučilištem u Teheranu, Teheran 1984. godine.
 • Ibn Sīnā, Mubāḥaṯāt, ed. M. Bīdārfar, Maṭbaʿat-i Amīr, Qom 1413/1992.
 • Ibn Sīnā, Taʿlīqāt, ed. 'A. Badawī, Al-Hayʼa al-miṣriyya al-ʿāmma li-l-kitāb, Kairo 1973.
 • Ibn Sīnā, Lettre au vizir Abû Sa'd. Editio princeps d'après le manuscrit de Bursa, traduction de l'arabe, uvod, bilješke i leksika po Y. Michot, Al-Bouraq, Beirut 2000.

Razdoblje poslije avicena

 • Averroes, Compendio de Metafísica. Tekst je objavljen u CQ Rodriguez, Maestre, Madrid 1919.
 • Horten, M., Die Metaphysik des Averroes (1198 †). Nach dem Arabischen überstzt und erläutert, Niemeyer, Halle an der Saale 1912; Repr. Minerva, Frankfurt na Majni 1960.
 • Van den Bergh, S., Die Epitome der Metaphysik des Averroes übersetzt und mit einer Einleitung und Erläuterung versehen, Brill, Leiden 1924, repr. 1970.
 • Averroes, O Aristotelovoj metafizici. Primijećeni prijevod takozvanog "Epitome", ed. napisao Rüdiger Arnzen (Scientia Graeco-Arabica, vol. 5), De Gruyter, Berlin 2010.
 • Neuwirth, A., ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī's Bearbeitung von Buch Lambda der aristotelischen Metaphysik, Steiner, Wiesbaden 1976
 • Al-Ġazālī, Tahāfot al-Falāsifat ou «Incohérence des Philosophes», ed. M. Bouyges, Imprimerie Catholique, Bejrut 1927.
 • Al-Ġazālī, Nepostojanje filozofa. Paralelni engleski-arapski tekst preveo, uveo i napomenuo: ME Marmura, Brigham Young University Press, Provo (Utah) 2000.
 • Faḫr al-Dīn al-Rāzī, Sharḥ al-Ishrat, Istanbul 1290/1873.
 • Faḫr al-Dīn al-Rāzī, Lubab al-Isharat wa-l-tanbihat, Kairo 1326/1908; 1355/1936.
 • Ibn Sīnā, Al-Išārāt wa-l-tanbīhāt maʿa šarḥ Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, ed. S. Dunya, 4 sveska. Kairo 1957-1960; Repr. Kairo 1968–1971.
 • Ṣadr al-Dīn al-Širāzī, Al-Taʿlīqāt li-Ṣadr al-Dīn al-Širāzī ʿalā l-Šifāʼ, u litografskom izdanju Ilāhiyyāta Šifāʼ, Teheran 1885, vol. II, str. 2–264.
 • Mahdī ibn Ḏarr al-Narāqī, Šarḥ al-Ilāhiyyāt min Kitāb al-Šifāʼ, ed. M. Mohaghegh, Teheran 1986.

Studije

 • Acar, R., 2005., Govoreći o Bogu i govoreći o stvaranju. Pozicije Avicene i Thomasa Akvinskog, Brill, Leiden-Boston.
 • –––, 2010., „Stvaranje. Avicennina metafizička obrada “, u Stvaranju i Bogu Abrahamu, ur. DB Burrell, C. Cogliati, JM Soskice, WR Stoeger, Cambridge University Press, Cambridge, str. 77–90.
 • Adamson, P., 2007a, Al-Kindī, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • –––, 2007b, „Kindanska tradicija. Struktura filozofije u arapskom neoplatonizmu “, u Knjižnicama neoplatonista, ur. C. D'Ancona, Brill, Leiden-Boston, str. 351-370.
 • –––, 2007c, „Poznavanje sveučilišta i pojedinosti u bagdadskoj školi“, Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 18: 141–164.
 • –––, 2010, „Yaḥyá ibn ʿAdī i Averroes na metafiziku Alpha Elatton“, Documents e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 21: 343–374.
 • Arnzen, R., 2009, „O sadržaju, izvorima i sastavu dviju arapskih pseudoplatonika: Multaqaṭāt Aflāṭūn al-ilāhī i Fiqar ultuqiṭat wa-jumiʿat ʿan Aflāṭūn“, Oriens, 37: 7–52.
 • –––, 2011, Platonische Ideen in der arabischen Philosophie. Texte und Materialien zur Begriffsgeschichte von ṣuwar aflāṭūniyya und muthul aflāṭūniyya, Walter de Gruyter, Berlin-Boston.
 • Bertolacci, A., 2005, „O arapskim prijevodima Aristotelove metafizike“, Arapske znanosti i filozofija, 15: 241-275.
 • –––, 2006., Recepcija Aristotelove metafizike u Avicennovom Kitābu al-Šifāʼu: prekretnica zapadne metafizičke misli, Brill, Leiden-Boston.
 • –––, 2007, „Avicena i Averroes o dokazu postojanja Boga i predmetu metafizike“, Medioevo, 32: 61–97.
 • –––, 2008, „O rukopisima Ilāhiyyāta Avicena Kitāb al-Šifāʼ“, u Islamskoj misli u srednjem vijeku. Studije iz teksta, prijenosa i prijevoda, u Honor of Hans Daiber, ed. A. Akasoy, W. Raven, Brill, Leiden, str. 59–75.
 • –––, 2009, „Različiti stavovi prema Aristotelovoj vlasti u arapskim srednjovjekovnim komentarima metafizike“, Antiquorum Philosophia, 3: 145–163.
 • –––, 2011, „Ontologizacija“logike. Metafizičke teme u Aviceninovoj preradi organona “, u Metodama i metodologijama. Aristotelovska logika istok i zapad 500–1500, ed. M. Cameron, J. Marenbon, Brill Leiden-Boston, str. 27–51.
 • D'Ancona, C., 1995, Recherches sur le Liber de causis, Vrin, Pariz.
 • –––, 1992, „Aristotele e Plotino nella dottrina di al-Kindī sul primo principio“, Documenti e Studi sulla tradizione filosofica medievale, 3: 363–422.
 • –––, 1996, La casa della sapienza. La trasmisisone della metafisica greca e la formazione della filosofia araba, Guerini i Associati, Milano.
 • –––, 1998, „Al-Kindī o temi Prve filozofije. Izravni i neizravni izvori Falsafa-l-ūlā, prvo poglavlje “, u Was ist Philosophie im Mittelalter, ed. JA Aertsen, A. Speer, Miscellanea Mediaevalia 26, Walter de Gruyter, Berlin-New York, str. 841–855.
 • –––, 2000, „Avicena i Liber de Causis: doprinos dosjeu“, Revista Española de Filosofía Medieval, 7: 95–114.
 • Davidson, HA, 1987., Dokazi za vječnost, stvaranje i postojanje Boga u srednjovjekovnoj islamskoj i židovskoj filozofiji, Oxford University Press, New York-Oxford.
 • Di Giovanni, M., 2011, „Averroes i logički status metafizike“, u metodama i metodologijama. Aristotelovska logika istok i zapad 500–1500, ed. M. Cameron, J. Marenbon, Brill Leiden-Boston, str. 53-74.
 • Druart, Th.-A., 1987., "Al-Farabi i emanacijanizam", u Studijama srednjovjekovne filozofije, ur. JF Wippel, The Catholic University of America Press, Washington (DC), str. 23–43.
 • –––, 2007, „Al-Fārābī, Kategorije, Metafizika i knjiga pisama“, Medioevo, 32: 15–37.
 • –––, 2005., „Metafizika“, u The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, ed. P. Adamson, R. Taylor, Cambridge University Press, Cambridge, str. 327–348.
 • El Fekkak, B., 2010, "Aleksandrovo" Ināya preobraženo: Pravda kao božanska providnost u Al-Fārābīju ", Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 21: str. 1–17.
 • Endress, G., 1997, „Krug al-Kindīja. Rani arapski prijevodi s grčkog oglasa Uspon islamske filozofije”, u“Drevna tradicija u kršćanskom i islamskom helenizmu”, ur. G. Endress, R. Kruk, Istraživačka škola CNWS, Leiden, str. 43–76.
 • –––, 2006., „Čitanje Avicene u medresi. Intelektualne genealogije i lanci prijenosa filozofije i znanosti na islamskom istoku “, u arapskoj teologiji, arapskoj filozofiji. Od mnogih do jednog: Eseji u slavlju Richarda M. Frank-a, ur. JE Montgomery, Peeters, Leuven-Paris-Dudley (Ma), str. 371–423.
 • –––, 2007, „Izgradnja knjižnice arapske filozofije. Platonizam i aristotelizam na izvoru al-Kindija “, u Knjižnicama novoplatonista, ur. C. D'Ancona, Brill, Leiden-Boston, str. 319-350.
 • Galluzzo, G., 2009, „Averroes and Aquinas na Aristotelovom kriteriju supstancijalnosti“, Arapske znanosti i filozofija, 19: 157–187.
 • Griffel, F., 2009, Filozofska teologija Al-Ghazālīja, Oxford University Press, Oxford.
 • Gutas, D., 1983., "Pavao Perzijanin o razvrstavanju dijelova Aristotelove filozofije: prekretnica između Aleksandrije i Bagdada", Der Islam, 60: 231-267.
 • –––, 1988., Avicena i aristotelovska tradicija. Uvod u čitanje Avicennovih filozofskih djela, Brill, Leiden-New York-København-Köln.
 • –––, 2000., Istočnjačka [„orijentalna] filozofija Avicenne. Priroda, sadržaj, prijenos “, Arapske znanosti i filozofija, 10: 159–180.
 • –––, 2002, „Baština Avicene: Zlatno doba arapske filozofije, 1000-ca. 1350”, u Aviceni i njegovoj baštini. Zbornik radova s međunarodnog kolokvija „Avicenna i njegova baština“, Leuven-Louvain-la-Neuve, 8. do 11. rujna 1999., ed. J. Jannsens i D. De Smet, Leuven University Press, Leuven, str. 81–97.
 • –––, 2003, „Pregled eseja: Suhrawardī i grčka filozofija“, Arapske znanosti i filozofija, 13 (2): 303–309.
 • –––, 2004., „Geometrija i ponovno rođenje filozofije na arapskom jeziku s al-Kindijem“, u Riječima, tekstovima i pojmovima koji krstare Sredozemnim morem. Studije o izvorima, sadržaju i utjecajima islamske civilizacije i arapske filozofije i znanosti posvećene G. Endressu na njegov šezdeset peti rođendan, ed. R. Arnzen, J. Thielmann, Oosterse studije Peeters-Odjela, Leuven-Paris-Dudley (Mass.), Str. 195–209.
 • –––, 2010., „Podrijetlo Bagdada“, u Cambridgeovoj povijesti srednjovjekovne filozofije, ur. Robert Pasnau, Cambridge University Press, Cambridge, str. 11-25.
 • Hasnaoui, A., 1996, „Un élève d'Abū Bišr Mattā b. Yūnus: Abū ʿAmr al-barabarī”, Bilten d'Études Orientales, 48: 35–55.
 • Janos, D., 2011, „Pomicanje kugli: astronomija, fizika i metafizika i problem nebeskog pokreta prema Ibn Sīna“, Arapske znanosti i filozofija, 21: 165–214.
 • Janssens, J., 1994, "Al-Kindijev koncept Boga", Krajnja stvarnost i značenje, 17: 4–16.
 • –––, 2001, „Tahafut Al-Ghazzāli: Da li je to zaista odbacivanje filozofije Ibn Sīna?“, Časopis za islamske studije, 12: 1–17.
 • –––, 2007, „Al-Kindī: Osnivač filozofske egzegeze Kur'ana“, časopis za kur'anske studije, 9: 1–21.
 • Koutzarova, T., 2009, Das Transzendentale bei Ibn Sina (Avicenna). Zur Metaphysik als Wissenschaft erster Begriffs- und Urteilsprinzipien, Leiden, Brill.
 • Langermann, YT (ur.), 2009, Avicenna i njegova ostavština. Zlatno doba znanosti i filozofije, Brepols, Turnhout.
 • Lizzini, O., 2003, „Wuǧūd-Mawǧūd / egzistencija-egzistencija u Aviceni: ključni ontološki pojam arapske filozofije“, Quaestio, 3: 111–138.
 • –––, 2005, „Korisnost i bespotrebnost metafizike: Avicenna, Ilāhiyyāt I, 3“, Quaestio, 5: 307–344.
 • –––, 2011, Fluxus (fayḍ): Indagine sui fondamenti della metafisica e della fisica di Avicenna, Pagina, Bari.
 • Marmura, M. i J. Rist, 1963, „Al-Kindijeva rasprava o božanskoj egzistenciji i jedinstvu“, Srednjovjekovne studije, 25: 338–354.
 • Marmura, ME, 2006, „Avicennina kritika platonista u knjizi VII, poglavlje 2 Metafizika njegova ozdravljenja“, u arapskoj teologiji, arapskoj filozofiji. Od mnogih do jednog: Eseji u slavlju Richarda M. Frank-a, ur. JE Montgomery, Leuven-Paris-Dudley (Ma), str. 355-370.
 • Martini, C., 2003, "Un commento ad Alpha Elatton" socit litterae sonant "nella Baƒdād del X secolo", Medioevo, 28: 69–96.
 • Martini, C., 2010, „Primanje Abda al-Laṭīfa al-Baġdādīja o knjizi Beta od Aristotelove metafizike u pozadini konkurentskih čitanja Avicenne i Averroesa“, Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 21: 411–431.
 • McGinnis, J., 2010, Avicenna, Oxford University Press, Oxford.
 • Menn, S., 2008, „Kitāb al-Ḥurūf Al-Fārābī i njegova analiza osjetila bića“, Arapske znanosti i filozofija, 18: 59–97.
 • Pines, S., 1952, "La 'Philosophie Orientale' d'Avicenne et sa polémique contre le Bagdadiens", Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age, 27: 5–37.
 • Rashed, M., 2004, "Ibn ʿAdī et Avicenne: sur les types d'existants", u Aristotele ei suoi esegeti neoplatonici. Logica e ontologia nelle interpretazioni greche e arabe (Atti del convegno internazionale, Roma, 19–20. Ottobre 2001), a cura di V. Celluprica e C. D'Ancona con la suradnja di R. Chiaradonna, Bibliopolis, Napoli, str. 107 -171.
 • –––, 2008, „Izgubljeni traktat Al-Fārābīja o promjeni bića i mogućnosti demonstracije vječnosti svijeta“, Arapske znanosti i filozofija, 18: 19–58.
 • –––, 2009, „O autorstvu Traktata o usklađivanju mišljenja dvaju mudraca koji se pripisuju al-Fārābīju, arapskim znanostima i filozofiji, 19: 43–82.
 • Reisman, DC, 2002, Stvaranje tradicije avicennana: prijenos, sadržaj i struktura Ibn Sīna
 • Shihadeh, A., 2005: „Od al-Ġazālī al-Razi: 6 -og / 12 -og stoljeća kretanja u muslimanskom Philosophical teologije”, arapski znanosti i filozofije, 15: 141-179.
 • –––, 2006., Teleološka etika Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Brill, Leiden.
 • Stone, MWF i R. Wisnovsky, 2010, "Filozofija i teologija", u Cambridgeovoj povijesti srednjovjekovne filozofije, ur. Robert Pasnau, Cambridge University Press, Cambridge, str. 689–706.
 • Treiger, A., 2010, „Avicennina ideja transcendentalne modulacije postojanja (taškīk al-wuǧūd, analogia entis) i njezini izvori iz Grčke i Arabije“, Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 21: 165–198.
 • –––, 2012, nadahnuto znanje iz islamske misli: Al-Ghazālijeva teorija mistične spoznaje i njezina fonda Avicennian, Routledge London & New York.
 • Vallat, P., 2004., Farabi et l'école d'Alexandrie. Des prémisses de la connaissance à la philosophie politique, Vrin, Pariz.
 • Wakelnig, E., 2006, Feder, Tafel, Mensch: Al-ʿĀmirīs Kitāb al-Fuṣūl fī l-Maʿālim al-ilāhīya und die Arabische Proklos-Rezeption Im 10. Jh. Tekst, Übersetzung und Kommentar, Brill, Leiden.
 • Walbridge, J., 2000, Klizište starih. Suhrawardī i baština Grka, Državno sveučilište New York Press, Albany (NY).
 • Walzer, R., 1957, „Nove studije o al-Kindīju“, Oriens, 10: 203-233 (repr. U id., Grč. Na arapski, Cassirer, Oxford, 1962, str. 175–205).
 • Wisnovsky, R., 2003., Avicenna's Metaphysics in Context, Cornell University Press, Ithaca (New York).
 • –––, 2004., „Priroda i opseg arapskih filozofskih komentara u post-klasičnim (oko 1100–1900. AD) Islamska intelektualna historija: neka preliminarna zapažanja“, u filozofiji, znanosti i eksegezi na grčkim, arapskim i latinskim komentarima, ed., P. Adamson, H. Baltussen, MWF Stone (Dopuna biltena Instituta za klasične studije, svezak 83,1–2), Institut za klasične studije, London, god. II, str. 149–191.
 • –––, 2004., „Jedan aspekt avićenskih preokreta u Sunnī teologiji“, Arapske znanosti i filozofija, 14: 65–100.
 • –––, 2005., „Avicena i tradicija avičenista“, u The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, ed. P. Adamson, R. Taylor, Cambridge University Press, Cambridge, str. 92–136.
 • Zimmermann, FW, 1986, "Podrijetlo takozvane teologije Aristotela", u Pseudo-Aristotelu u srednjem vijeku. Teologija i drugi tekstovi, ur. J. Kraye, WF Ryan i CB Schmitt, Warburg Institute, London, str. 110-240.
 • Zonta, M., 2001, „Sulla tradizione ebraica di alcuni commenti arabi alla Metafisica (Abū-l-Faraǧ ibn-al-Ṭayyib e Averroè)“, Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 12: 155–177.
 • –––, 2010, „Revizije Qalonymosa ben Qalonymosa„ Hebrejski prijevod Averroesovog srednjeg komentara metafizike “, Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 21: 457–473.

Akademske alate

sep man ikona
sep man ikona
Kako navesti ovaj unos.
sep man ikona
sep man ikona
Pregledajte PDF verziju ovog unosa na Društvu prijatelja SEP-a.
inpho ikona
inpho ikona
Pogledajte ovu temu unosa na Projektu ontologije filozofije u Indiani (InPhO).
ikona papira phil
ikona papira phil
Poboljšana bibliografija za ovaj unos na PhilPapersu, s vezama na njegovu bazu podataka.

Ostali internetski resursi

 • Islamska filozofija na mreži
 • Kratak bibliografski vodič za srednjovjekovnu islamsku filozofiju i teologiju 2010-11, Thérèse Anne Druart i prethodne priloge.
 • Islamski rukopisi, Jan J. Witkam.
 • Grčki na arapski. Filozofski pojmovi i jezični mostovi
 • Philosophia Medii Aevi, Loris Sturlese i Irene Zavattero.

Preporučeno: